โครงการแผนซ้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินและเยียวยาจิตใจผู้ประภัยวิกฤตปี2561

โครงการแผนซ้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินและเยียวยาจิตใจผู้ประภัยวิกฤตปี2561 เคลือข่ายบริการสุขภาพ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี วันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลนาจะหลวย

ถ่ายภาพโดย : นายวราวุธ สำเรียนรัมย์

2018-03-26 โรงพยาบาลนาจะหลวย