วันเด็กแห่งชาติ " รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี "

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนาจะหลวย ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ เสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ สนามหน้าเทศบาลหลังเก่า 

ถ่ายภาพโดย : นายวราวุธ สำเรียนรัมย์

2018-01-13 สนามหน้าเทศบาลหลังเก่า