นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยียม

นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยียม โรงพยาบาลนาจะหลวย 

2017-11-08 โรงพยาบาลนาจะหลวย