นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยียม

นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยียม โรงพยาบาลนาจะหลวย 

ถ่ายภาพโดย : นายวราวุธ สำเรียนรัมย์

2017-11-08 โรงพยาบาลนาจะหลวย