ได้รับคัดเลือกจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

#บริษัทซีพีออลล์จำกัด(มหาชน)“ลดวันละถุง...คุณทำได้เฟส 2”

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2562
โรงพยาบาลนาจะหลวยได้รับการคัดเลือกจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายประทีป บุญธรรม เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยท่านสาธารณสุขอำเภอนาจะหลวย และท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนาจะหลวย

ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย จากโครงการ “ลดวันละถุง...คุณทำได้ เฟส 2” ให้กับ 77 โรงพยาบาลใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ ได้มอบเงิน 1 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาลนาจะหลวย จ.อุบลราชธานี เพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ใช้ในการรักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วย พร้อมเดินหน้าประกาศจุดยืนงดแจกถุงพลาสติกในวันที่ 1 ม.ค. 63 ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน

ทางโรงพยาบาลนาจะหลวย ขอขอบพระคุณ
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้มีจิตกุศลบริจาคเงิน จำนวน 1,000,000 บาท ( หนึ่งล้านบาทถ้วน ) ให้กับโรงพยาบาลนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ขออำนาจพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลนี่จงบันดาลให้ท่านเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และประสบสิ่งอันพึงปรารถนาทุกทิพาราตรีกาล เทอญฯ

2019-10-22 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลนาจะหลวย