รับมอบใบประกาศนียบัตรผ่านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ระดับพัฒนา ปี๒๕๖๑

วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
นายแพทย์อัครภูชิทย์ ผลานันต์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลนาจะหลวย รับมอบใบประกาศนียบัตรผ่านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ระดับพัฒนา จากท่าน นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวัดอุบลราชธานี

2018-12-25 ณ.โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเทล