โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน

โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน

อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ณ โรงเรียนบ้านทับไฮ ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ถ่ายภาพโดย : นายวราวุธ สำเรียนรัมย์

2018-12-19 โรงเรียนบ้านทับไฮ ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี