พิธีทำบุญตักบาตรครบรอบ ๓๔ ปี

พิธีทำบุญตักบาตรครบรอบ ๓๔ ปี โรงพยาบาลนาจะหลวย วันที่ ๑๖ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ.ห้องประชุมโรงพยาบาลนาจะหลวย

ถ่ายภาพโดย : นายวราวุธ สำเรียนรัมย์

2018-07-16 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลนาจะหลวย