Generic placeholder image

ขยายเวลาการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

???? ตั่งแต่วันที่ 28 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ????????
------ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา --------
โดยรายละเอียด ดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ 20210927.pdf

: 2021-09-27 : Admin 160