Generic placeholder image

รับสมัครงาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

รับสมัครงาน 
ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  (ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลนาจะหลวย ) จำนวน ๒ ตำแหน่ง ดังนี้

๑.ตำแหน่งแพทย์แผนไทย   จำนวน ๑ อัตรา

๒.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน ๑ อัตรา

ผู้มีประสงค์จะสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้
 ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนาจะหลวย 
ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. เวลาราชการ เว้นวันหยุดราชการ

หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๕-๓๗๙๐๙๗-๘ ต่อ ๑๑๑,๑๑๒

Facebook : โรงพยาบาลนาจะหลวย

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ครับ 

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป.pdf

: 2021-03-04 : Admin 120