Generic placeholder image

รับสมัครงาน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร

     ด้วย โรงพยาบาลนาจะหลวย มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคลคเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) จำนวน ๑ อัตรา ในตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร 

จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงของโรงพยาบาลนาจะหลวย
ผู้ที่มีประสงค์จะสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนาจะหลวย 
ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ - ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. เวลาราชการ เว้นวันหยุดราชการ  รายละเอียดตามเอกสารแนบ ครับ 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ พนักงานประกอบอาหาร.pdf

: 2019-10-01 : Admin 449