Generic placeholder image

ประกาศผลการประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชุดใหม่ชนิด Inverter ทดแทนชุดเดิม

ตามที่ โรงพยาบาลนาจะหลวย ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชุดใหม่ชนิด Inverter ทดแทนชุดเดิม นั้น บัดนี้โรงพยาบาลนาจะหลวย ขอแจ้งผลการพิจาณาผลการประกกวดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  หรือ ประกาศกรมบัญชีกลางระบบ EGP ใน หน้าแรก  หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ ดับบลิวซีแอนด์เอ็มกรุ๊ป.pdf

: 2019-09-30 : Admin 107