Generic placeholder image

ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชุดใหม่ชนิด Inverter ทดแทนชุดเดิม

ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชุดใหม่ชนิด Inverter ทดแทนชุดเดิม สำหรับใช้งานในโรงพยาบาลนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 62087602329

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ 1บันทึกข้อความเผยแพร่แผน.pdf2ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์.pdf3รายละเอียดสินค้า.pdf4TOR AIR รพ.นาจะหลวย-New.pdf5เอกสารประกาศเชิญชวน.pdf6เอกสารประกวดราคา Ebidding Air.pdf

: 2019-08-29 : Admin 100