Generic placeholder image

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเปล

ประกาศโรงพยาบาลนาจะหลวย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานเปล ผู้มีประสงค์จะสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนาจะหลวย ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๗พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. เวลาราชการ เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ครับ โทร.045379097-8 ต่อ112 (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) #http://www.nlhospital.go.th/web/

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ 1557290898844-แปลง (1).pdf

: 2019-05-08 : Admin 295