Generic placeholder image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ตามที่โรงพยาบาลนาจะหลวย ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ทดลองปฏิบัติงาน ๓ เดือน ) จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานทีร่กลุ่มการพยาบาล โดยได้ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกตั้งแต่วันที่ ๒๓ - ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๑ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ตามเอกสารแนบครับ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ.pdf

: 2018-08-02 : Admin 597