Generic placeholder image

รับสมัครงาน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

รับสมัครงาน 
ประกาศโรงพยาบาลนาจะหลวย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคลคเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  ผู้มีประสงค์จะสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้
 ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนาจะหลวย 
ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. เวลาราชการ เว้นวันหยุดราชการ  รายละเอียดตามเอกสารแนบ ครับ 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ สมัครงานตำแหน่งพยาบาล.pdf

: 2018-07-23 : Admin 562