Generic placeholder image

ประกาศข่าวจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์งบลงทุนค่าเสื่อม จำนวน 2 รายการ

โรงพยาบาลนาจะหลวยประกาศข่าวการจัดซื้องบลงทุนค่าเสื่อม  จำนวน 2 รายการ ได้แก่

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลตั้งโต๊ะครบชุด พร้อมเครื่องสำรองไฟ  จำนวน 3 เครื่อง  วงเงิน 64,140 บาท

2.ยูนิตทำฟัน  จำนวน 1 เครื่อง  วงเงิน 428,000 บาท   

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

: 2018-01-03 : Admin 374