ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

โรงพยาบาลนาจะหลวย เป็นโรงพยาบาลบาลส่งเสริมสุขภาพ บริการมาตรฐาน ผสมผสานงานแพทย์แผนไทย ประทับใจผู้รับบริการ
  งานบริการต่างๆ
ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง
และการเยี่ยมบ้าน
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ
อำเภอนาจะหลวย
 
ศูนย์บริการข้อมูล
ระดับ รพ.สต.
ศูนย์บริการข้อมูล
รพ.ภาคีสุขภาพ

เลขประชาชน กรอกบัตรประชาชน 13 หลัก
HN 9 หลัก และวันเดือนปีเกิดของท่านให้ครบ และกดปุ่ม Ok
HN
วัน-เดือน-ปีเกิด   
User ID :  Password :  

ตึก copy

 
นายแพทย์อัครภูชิทย์   ผลานันต์
นพ.อัครภูชิทย์   ผลานันต์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

    ในจังหวัดอุบลราชธานี

  IntraWeb 
  HosXP WebServices 
  โปรแกรมระบบบริหารความเสี่ยง 
  จังหวัดอุบลราชธานี 
  สสจ.อุบลราชธานี 
  รพศ.สรรพสิทธิประสงค์ 
  สสอ.นาจะหลวย 
  รพร.เดชอุดม 
  รพ. 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ 
  อำเภอนาจะหลวย 
  รร.นาจะหลวย 

  อื่นๆ

  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
  ตรวจสอบสิทธิบัตร 
  เวที TQA 
  HosXP 

  ส่วนแสดงข้อผิดพลาด
ปิดปรับปรุง

รายงานข้อผิดพลาด

ปัญหาที่พบคือ : java.sql.SQLException: Table '.\his\online' is marked as crashed and should be repaired

มีผู้กำลังเยี่ยมชม
เว็บไซท์ของฉันอยู่
  ส่วนแสดงข้อผิดพลาด
ปิดปรับปรุง

รายงานข้อผิดพลาด

ปัญหาที่พบคือ : java.sql.SQLException: Table 'amt' is marked as crashed and should be repaired

นับจาก 1 กันยายน 2555
     
Nachaluai Hospital Amphur Nachaluai , Ubonratchathani Province ,Thailand.
mail :
Khemsak5555@gmail.com,jr.jampeesri@gmail.com